• /
  • /

Rüzgar Enerji Tesislerinin faaliyete geçirilmesi halinde sağlığa olan etkisinin araştırmalarının yoğunlaştırılması


Rüzgar Enerji Tesislerinin faaliyete geçirilmesi halinde sağlığa olan etkisinin araştırmalarının yoğunlaştırılması

Rüzgar Enerji Tesislerinin faaliyete geçirilmesi halinde sağlığa olan etkisinin araştırmalarının yoğunlaştırılması

Merhaba Değerli Reshaber Takipçileri,

her ne kadar BWE ve benzeri kurumlar infrasonik sesin zararsız olduğunu savunsada öncelikli Danimarka ve Almanya olmak üzere bu konuda şikayetler artmıştır ve bu şikayetler RES'lerin çevrelerinde yaşayan insanlar tarafından gelmektedir.
Türkiye'de RES'lerin yerleşim yerlerine çok yakın mesafede kurulmasından şikayetçi olan bir takipçimiz aşağıdaki çalışmayı (orjinali ekte bulunuyor) tercüme edip bizlere göndermiş ve paylaşmamızı rica etmiştir. Reshaber olarak, nötr bir topluluk olduğumuzu hatırlatarak bu çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz.
İnfrasonik ses'in etkilerini yapan araştırmalar son dönemlerde gelen şikayetler üzerine artmıştır. Umarım en yakın zamanda bilimsel bir kanıya varılır. Eğer geleceğin enerjisi olan ve yenilenebilir enerjinin de büyük bir kısımını kapsayan rüzgar enerjisi hakkında sorunların tespit edilmesi ve problemlerin çözülmesi gerekir.

118. Alman Tabipler Günü
Frankfurt, 12.05.    15.05.2015
Tabipler Günü Matbua baskısı no. VI 106

TOP VI
Federal Tabipler Odasının Faaliyet Raporu
Başlık: Rüzgar Enerji Tesislerinin faaliyete geçirilmesi halinde sağlığa olan etkisinin araştırmalarının yoğunlaştırılması.
Başkan talimatı
Dr. Bernd Lücke’nin (Matbua baskısı no. VI 106) sunduğu karar dilekçesinin Federal Tabipler Odası Yönetim Kuruluna havale edilmesi:

Yenilenebilir enerji şekillerinden olan rüzgar enerjisi gelecekte daha yoğun kullanılacaktır. Bunun kararı 2011 yazında atomun devre dışı bırakılarak toplumsal görüş birliği olarak kararlaştırılmıştır. Atom enerjisinden vazgeçilmesi, problemli kısmi bakış açısının, bundan faydalanılmasının gelecek zamana ertelenmesidir. Bugüne kadar yakıt çubuklarının depolanarak imha edilmesine ilişkin soru gerçek olarak çözülmüş değildir. Bu nedenle yenilenebilir enerji şekillerinde öncelikle bu teknolojilerin toplam yaşam devresinde başlangıçtaki hammaddenin hazırlanmasından imha edilmesine kadar plana ve risk analizlerine dahil edilmesi gerekir. Dolayısıyla gerekli bilimsel köklü tanılardan, muhtemel sağlık etkilerine kadar araştırılması gerekir ki, bilinçli kullanımdan geçerli zararlara kadar riskler araştırılsın. Bilhassa derinden gelen ve infrason alanlarında gürültü etkisine dayanan bağımsız bilimsel araştırma mevcut değildir. Olmamasından dolayı bu ses alanının altında duyma dalgaları incelenemiyor. Bu sebepten dolayı sesin gürültü etkisi sağlığa sakıncasız olduğu şu ana kadar ispatlanmamıştır.
Bu nedenle 118. Alman Tabipler Günü 2015; Federal Almanya Hükümetinden rüzgar enerji tesislerinin  (WEA) sağlığa zarar veren infrason ve derinden gelen sesin bilimsel araştırmalarla tamamlanmasını ve ölçme metotlarına dair açıkta kalan soruların çözümlenmesini ve gerekirse buna dair yasalarla uyarlanmasını talep ediyor. Bu şekilde rüzgar enerji tesislerinin (WEA) kurulması ve işletilmesinin dikkat, itina, dört dörtlük uzman incelemesi, devamlılık ve tüm toplumsal sorumluluk ile sürdürülmesi amaçlanmıştır.
Sebepler:
Bilhassa infrasonun (<20 Hz) sağlığa etkisi ve derin frekanslı sesin (<100 Hz) gürültü etkisi ve rüzgar enerji tesislerinin emisyonuna dair cevaplanmayan sorular var. Örneğin sesin duyma dalgasının altında olduğunda etkisi veya yükselen teşhir süresinin derin frekansları.
Ayrıca ölçüm metotlarında ve yasalarda uyarlama gereksinimi incelenmesi gerekir. Örneğin daha küçük rüzgar enerji tesisleri için aksetme ve genişleme modellerinin daha büyük tesislere devredilmesi ve derin frekansların (0,1 ila 20 Hz) ölçülüp değerlendirilmesi.
Başlıca hedef: İnsan organizmasına giren düşük frekansların sistematik, şeffaf, sonucu açık, gerçeklere dayanan araştırmaların yapılmasıdır. Yurtdışında bu alanda uzun süredir araştırma yapan gruplar mevcuttur.
Bu tarz araştırmaların sonuçları yayınlanmıştır. “Stopp” isimli bir araştırma metodu ile yerleşim alanlarına yakın yerlerde bu tür tesislerin genişletilmesine dayanan veriler mevcuttur. Tesisin yüksekliğin yanı sıra yerleşim alanlarınla ilgili mesafe problemleri, gürültü oluşumu ve gölge atma önemlidir. Bunun yanı sıra rüzgar motorunun yerinin yerleşim alanına ne kadar topografik ortamında bulunduğu ve ana rüzgar / güneş yönü dikkate alınmalıdır. Örneğin bir rüzgar enerji parkı bir yerleşim alanının rüzgar ve güneş alan yönünün önünde duruyorsa, bu tesisten çıkan ses dağılımı ve gölge atışı rahatsız olacaktır. Ancak bu tesis söz konusu yerleşim alanının arkasında bulunursa daha az rahatsızlık verir.
Mevcut gürültüden korunma teknik talimatnameye tekrar düzenleme getirilmesi gerekir. Bu yetersiz talimatname koruyucu değildir ve bu yönetmelik ileride de talimatname olarak kullanılamaz.

Bu sebeple başlatılan gürültü araştırması her alanda verdiği ağırlık sağlığı koruyucu rol almaktadır. Yani sadece rüzgar enerji tesislerinde değil. Ayrıca beden gürültüsünün (derin frekans sabit beden vibrasyon 100 Hz - 0,1 Hz) araştırılması önemlidir (ki, buda modern rüzgar enerji tesislerinin tehlikeli şeklinden yola çıkmaktadır). Vücut gürültüsü; rüzgar enerji tesislerinin rotorlarının çalışmaması durumunda da, sadece kulelerin yüksek ve esnek olmalarından kaynaklanan eğiminden dolayı meydana gelir. Gürültü, temelden çevreden araziye iletilir. Topolojik ve jeomorfolojik duruma göre (arazi katmanları) bu tesislerin bulunduğu alanlarda beden gürültüsü 10 km’ye kadar emisyonu yerleşim alanlarına dağılır.
Havadaki infrasonun açıklayıcı ve faydalı anlamı için sadece bunu dikkate almak ve araştırmak yetersizdir. Bu nedenden dolayı sağlık açısından tehlikenin tespit edilmesi için sadece dış ölçümlerin değil evlerin içinde de ölçümler yapılması gerekir (şu an yürütülen ölçümler akustik hesaplamalar üzerinden yapılmaktadır).
Beden gürültüsü ve hava infrason arasındaki değişken etkileri, ilgili kişinin algılama eşiğini gözle görülür şekilde aşağıya çeker. Kanatların çok düşük hızla dönmesi bile bu ilgili kişilerde sağlık problemleri doğurabilir.

Umarım faydalı olmuştur.

Saygılar,
Batur Gün
Kurucu / reshaber.com
baturgun@reshaber.com184
Copyrights © 2017 & reshaber.com