• /
  • /

Rüzgar Enerjisi Çalışmaları için Ücretsiz CFSv2 Model Veri Seti Duyurusu


Rüzgar Enerjisi Çalışmaları için Ücretsiz CFSv2 Model Veri Seti Duyurusu

Rüzgar Enerjisi Çalışmaları için Ücretsiz CFSv2 Model Veri Seti Duyurusu

Rüzgar Enerjisi Çalışmaları için Ücretsiz CFSv2 Model Veri Seti Duyurusu

Rüzgar enerjisi kaynak değerlendirme çalışmalarında en önemli aşamalardan bir tanesi sahayı temsil edebilecek uzun dönem veri setinin oluşturulmasıdır. Rüzgar ölçüm istasyonları tipik olarak 1-3 yıl arasında işletilmekte ve proje sahasının uzun dönemdeki rüzgar potansiyelini, atmosferik hava akışındaki periyodik olmayan değişkenliklerden dolayı temsil edememektedir. Günümüzde, orta ölçekli hava tahmin modelleriyle gerçekleştirilmiş geçmişe ait yüksek çözünürlüklü model verileri elde edilebilmektedir. Referans model veri setleri, ölçümlerle kesişen zaman diliminde istatistiksel olarak ilişkilendirilerek (Measure-Correlate-Predict), proje sahasının uzun dönemli rüzgar potansiyeline yönelik çalışmalar yürütülebilir.

Buradaki en önemli husus, güvenilir model veri setinin kullanılmasıdır. MCP metotlarıyla uzun döneme yayılmış veri seti, model ve ölçüm verisi arasındaki korelasyona bağlı olarak belirsizlikler barındırmaktadır. Yapılan çalışmanın amacına ve kapsamına göre kabul edilebilir korelasyon katsayıları ve belirsizlik oranları farklılıklar gösterebilir. Örneğin, mesoscale model verisi kilometre çözünürlüklerinde (1 – 100 km) elde edilmektedir. Mesoscale modellerde düşük ölçekteki bölgesel değişkenliklerin hesaba katılmadığı ve özellikle modelin türbülanslı akım çözümlemesi içermediği göz önünde bulundurulduğunda detaylı kaynak değerlendirme çalışmalarında hedeflenen belirsizlik limitlerine ulaşılamayabilir. Özellikle kompleks arazi yapısına sahip alanlarda (Türkiye’deki rüzgar potansiyeli bulunan alanların büyük çoğunluğunda olduğu gibi) sıkça karşılaşılan problemlerden biridir. Ön fizibilite çalışmalarında veya ölçümü devam eden projelerin değerlendirilmesinde bu belirsizlik limitleri bir miktar esnetilebilir.

Bu kapsamda BIGVENTUS ekibi olarak rüzgar enerjisi sektöründe yer alan firmalar ve üniversitelerin akademik birimleri için faydalı olacağını düşündüğümüz NCEP tarafından gerçekleştirilen CFS Version 2 orta ölçekli hava tahmin model verilerini ücretsiz olarak sunmaktayız. Saatlik ortalamalarla ve 0.2o derece (~20km) yatay çözünürlüklerde model verilerini bigventus.com adresinden demo hesabı açarak elde edebilirsiniz. Ayrıca Türkiye’yi de kapsayan alanda CFSv2 verisiyle oluşturulmuş (2011-2015 yıllarını kapsayan) rüzgar atlasını (kmz uzantılı olarak) ve 15 farklı proje sahasına ait ölçümlerle hazırlanmış korelasyon çalışmasını 'Veri İşlemleri' sekmesinde bulunan 'CFSv2 Veri İste' alt sekmesindeki linkten indirilebilirsiniz. Climate Forecast System (CFS) ile ilgili detaylı bilgi için linkteki adresi (http://cfs.ncep.noaa.gov/) ziyaret ediniz.


Saygılarımla,
Ruhi Deniz YALÇIN


Copyrights © 2017 & reshaber.com